ბავშვის განვითარება – 4 წელი

ბავშვის განვითარება – 4 წელი

ბავშვის განვითარება 4 წლის ასაკში განსაკუთრებით შესამჩნევი ხდება, მან უკვე მიაღწია განვითარების მნიშვნელოვან ეტაპებს.

ბავშვის განვითარებაგანივიხლოთ დეტალურად:

სოციალური ადაპტაცია

ამ ასაკში ბავშვის სოციალური ადაპტაცია სხვადასხვა კუთხით ვლინდება, მათ შორის:

 • რიგის დაკავება სათამაშო მოედანზე, ატრაქციონებზე
 • სათამაშოს თხოვება
 • მისალმება / კომუნიკაციაში შესვლა
 • კითხვების დასმა – კითხვების შინაარსი იცვლება.
 • თვითკონტროლის ელემენტები

მოტორული უნარები:

 • საკუთარი სახელის დაწერა;
 • აკრძალული ნივთების მიმართ ლტოლვა;
 • ხტუნვა;
 • სირბილი;
 • სრიალი;
 • ბურთის თამაში;

ენა/საუბარი:

 • საკუთარი გრძნობების ენით გამოხატვის უნარი;
 • უფრო გრძელი წინადადებების შედგენა – 4-5 სიტყვა;
 • რამდენიმე ენაზე სიტყვების წარმოთქმა და საუბრის გაგება; (შესაბამისი გარემოს ქონის შემთხვევაში)
 • კითხვებზე პასუხის გაცემა;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *