განცხადების განთავსება

განცხადების განთავსება

ნებისმიერი საგანმანათებლო ორგანიზაციას საშუალება აქვს გამოაქვეყნოს სხვადახვა ტიპის განცხადება ჩვენ ვებ-გვერდზე, რომელსაც ნახავენ ჩვენ საიტის ათასობით ვიზიტორი.

სტანდარტული განცხადება

ჩვენ ვებ-გვერდზე სტანდარტული განცხადების გამოქვეყნება არის უფასო, ამისათვის გამოგვიგზავნეთ შესაბამისი ინფორმაცია ჩვენს მეილზე: info@babyboo.ge

განცხადების გამოქვეყნება მოხდება მოდერატორის მიერ მისი დამტკიცების შემდგომ, არაუგვიანეს მიღებიდან 48 საათში. საჭიროების შემთხვევაში, თქვენთან შეთანხმებით მოხდება განცხადების კორექტირება.

განცხადება უნდა შეიცავდეს:

  • სათაურს;
  • განცხადების ტექსტს;
  • კარგი ხარისხის ფოტოს. (ფოტოს არ ქონის შემთხვევაში მოხდება ჩვენი სტანდარტული ფოტოს გამოყენება)
  • განცხადების ვადას.

VIP განცხადება

გარდა სტანდარტული განცხადებისა, თქვენ საშუალება გაქვთ განათავსოთ ჩვენ საიტზე VIP განცხადება, რაც სტანდარტულ განცხადებასთან შედარებით გულისხმობს შემდეგ უპირატესობებს:

თქვენი განცხადება გამოჩნდება უპირატეს პოზიციებში, როგორც განცხადებების გვერდზე, ასევე ყველა ჩვენი სტატიის გვერდზე, სადაც შემოდიან მომხმარებლები.

შედარებისთვის, სტანდარტული განცხადებების განთავსება ხდება მხოლოდ განცხადებების გვერდზე.

VIP განცხადების ღირებულება არის თვეში 15 ლარი, განცხადების 6 თვით განთავსების შემთხვევაში – 70 ლარი, ხოლო 1 წლით განთავსების შემთხვევაში – 120 ლარი.