რა იწვევს აუტიზმს?

რა იწვევს აუტიზმს? განსხვავებული აზრი არის გავრცელებული სპეციალისტებში, თუ რა იწვევს აუტიზმს და როგორ არის უმჯობესი მისი მკურნალობა. თუმცა რაზეც ყველა თანხმდება, საჭიროა ადრეული და ინტესიური ინტერვენცია, რაც უფრო ადრე მოხდება დიაგნოსტიკა და პრობლემის მიხედვა, მით უფრო უკეთესი იქნება შედეგებიც. ბოლო პერიოდამდე, სპეციალისტების უმეტესობა მიიჩნევდა, რომ აუტიზმი მეტწილად განპირობებულია გენეტიკური ფაქტორებით, თუმცა ახალი კვლევების თანახმად, … დეტალურად რა იწვევს აუტიზმს?